opc_loader

Leeftijdcontrole

Om de inhoud van deze pagina te bekijken dient u 18 jaar of ouder te zijn, bent u dat?
Ja Nee

Nieuws

E-Sigaret niet schadelijk

Recentelijk kwam de elektronische sigaret in een kwaad daglicht te staan.
Zo zouden er bij het dampen ook kankerverwekkend stoffen vrijkomen, waarmee verondersteld werd dat het net zo en misschien nog wel schadelijker zou zijn als het gewoon roken van tabak. Ook kwam weer naar voren dat we in een nog te vroeg stadium zitten, om te kunnen zeggen wat de effecten op het menselijk
lichaam zijn, na langere tijd.

RIVM

Nadat de RIVM zijn rapport publiceerde, viel meteen op dat het een en ander overduidelijk niet klopt. Waar het RIVM de fout ingaat, is dat in het rapport achterhaalde, onvolledige en niet kloppende feiten staan.
Daardoor mag het rapport geen factsheet heetten, want de feiten kloppen niet.

Geen wolf in schaapskleding

Dampen mag dan zeker niet zo gezond zijn als helemaal niet roken, meerdere onderzoeken tonen wel aan dat vergeleken met een ‘echte sigaret’ je beter kunt e-roken, want het feit blijft dat men gespaard blijft van tabaksverbranding en
talloze andere stoffen, waarvan al langere tijd zeker is dat ze kankerverwekkend en in het algemeen slecht zijn voor de gezondheid. Ondanks deze informatie, moet er nog wel nieuw onderzoek gedaan worden naar de gevolgen op lange termijn.
Het blijft natuurlijk wel zo dat ‘dampers’ vaak nog een bepaalde dosering nicotine verdampen, en we weten dat nicotine een stof is die niet goed is voor het menselijk lichaam. Hoewel zelfs daar nog misverstand over bestaat.
Zo kwam aan het licht dat nicotine op zich niet schadelijker is dan regelmatig koffie en thee drinken. Daarmee zou de giftige nicotine niet direct verantwoordelijk zijn voor schade voor hart en bloedvaten. Toch blijft enige voorzichtigheid van belang, het beste is waarschijnlijk te kiezen voor een lage dosering nicotine,
en beter nog 0 MG nicotine. Een ding is al wel zeker, nicotine is een stof die niet van carcinogeen van aard is. Dus ten opzichte van de kankerverwekkende klassieke sigaret is dit natuurlijk een groot voordeel. Er mag inmiddels gezegd worden dat de e-sigaret voor eindeloos minder schade teweegbrengt.
Daarnaast concludeerde een wetenschappelijk onderzoek dat 1 jaar elektronisch roken te vergelijken valt met 1 dag gewoon roken.
Recentelijk kwam ook na voren dat er geen sprake is van schade voor omstanders.
De ‘rook’ verdampt snel.

Omzet versus volksgezondheid

Je zou er vanuit kunnen gaan, dat de e-sigaret doelbewust in een kwaad daglicht wordt gezet omdat de tabaksindustrie flinke daling in hun omzet kunnen verwachten.
Roken is immers ‘big business’ en je kunt je afvragen waar de tabaksindustrie en overheid meer belang aan hechten. Minder rokers, en een vermindering van inkomsten en betere volksgezondheid, of meer rokers, die meer geld opbrengen.
Ook bestaat er een groep mensen die simpelweg roken maar ook dampen niet meer van deze tijd vinden, die zich irriteren aan de rook/damp en eventueel geur (met name met tabaksverbranding) die ontstaat bij gebruik.
Luister dus niet naar RIVM en andere organisaties als je wilt stoppen met roken.
Elektronische sigaretten zijn juist ontwikkeld en op de markt gebracht om de gebruiker een stuk minder bloot te stellen aan de schadelijke stoffen die vrijkomen bij het klassieke roken. Verder blijkt dat e-roken wel degelijk kan helpen bij het stoppen met roken, en anders wel een flinke daling van gebruik.
De hoop is nu dat er nieuw onderzoek wordt verricht naar de stof nicotine, wat na verloop van tijd het gebruik hiervan doet met ons lichaam.
Als zelfs blijkt dat nicotine geen noemenswaardige risico’s met zich brengt, dan kunnen de huidige en toekomstige generatie dampers dankbaar en gerust blijven dampen, zonder risico op bijvoorbeeld vroegtijdig overlijden door schade zoals men deze ziet bij tabaksrook.